In het voorjaar van 2010 stond de eigenaar van Hippisch Centrum Ouddorp Peter Knape, te praten met een kennis op een wedstrijd. Deze kennis vertelde dat hij in zijn woonplaats, een stichting (Dupla) sponsorde, die zich bezig hield met Huifbedrijden voor gehandicapten. Deze kennis was zo enthousiast, dat Peter geinteresseerd raakte en ging nadenken over de mogelijkheden om het Huifbedrijden naar zijn manege te halen. Peter heeft contact gezocht met de Stichting Zuidwester die op Goeree-Overflakkee die dagbesteding doet voor gehandicapten. De Stichting Zuidwester reageerde terughoudend, daar er net een initiatief was opgestart op een andere locatie . Na een paar weken, belde de Stichting Zuidwester terug, met de vraag of Peter nog steeds geïnteresseerd was, daar het initiatief op de andere locatie niet doorging.

Peter en zijn vriend Hans Koldijk hebben vervolgens een orienterend gesprek gehad met de voorzitter van de Stichting Zuidwester de Hr Joop Hamelink. Dit gesprek verliep zo positief dat Peter en Hans op bezoek zijn gegaan bij diverse stichtingen die zich al bezig houden met Huifbedrijden (o.a. manege zonder drempels te Bennekom,manege de Huif te Heel en Huifbedrijden te Hoeksewaard  ) Hierdoor werden Peter en Hans steeds enthousiaster.

Afgesproken werd dat Hippisch Centrum Ouddorp gastheer zou worden voor een nieuwe op te richten Stichting en dat Hans de coördinatie hiervoor zou doen.

Hans heeft een drietal kennissen benaderd en met zijn vieren is op 29 juli 2010 de Stichting Huidbedrijden Goeree-Overflakkee opgericht. De vier enthousiaste oprichters vormen tesamen het bestuur en Hippisch Centrum Ouddorp is gastheer.

De twee zwart/bonte paarden, Ben en Jerry, zijn gesponsord door de Rabo Bank Goeree-Overflakkee en zijn in de tweede helft van 2010 getraind. De eerste cliënt op het huifbed was mevr. Erica van der Vorm, dit was op 23 jan 2011.  Het huifbedrijden op Goeree-Overflakkee was een feit!
De officiële opening van onze stichting was op 23 mei 2011, in het bijzijn van de directeur van Zuidwester en de Hr. Feller, wethouder van gemeente Goeree-Overflakkee.
Sinds die tijd ontvangt de SHGO iedere maandagmorgen 4 cliënten voor het huifbedrijden, en een aantal particuliere cliënten op wisselende dagen. Het rijden en verzorgen van de paarden wordt gedaan door een  groep enthousiaste vrijwilligers.