Vijf jarig bestaan
SHGO is opgericht op 29 juli 2010.
In december van dat zelfde jaar werd er voor het eerst met cliënten gereden.
Dit betekend dat afgelopen dcember 2015 de stichting haar vijf jarige bestaan vierde.

In deze vijf jaar hebben ongeveer 1000 cliënten een rit gemaakt op de ruggen van de tinkerpaarden.

Het jubeleum werd gevierd met een gezellige ochtend met cliënten. Vanuit stichting vrienden van Zuidwester waren 2 bestuursleden aanwezig om dit feestje mee te vieren. SHGO werd door de cliënten en deze bestuursleden getrakteerd op koffie met gebak. Ook hadden zij een cadeautje mee genomen. Dit cadeautje was gemaakt door cliënten op de dagbesteding.

"Feest in Hippisch Centrum Ouddorp op maandag 25 januari: de cliënten van Zuidwester rijden daar alweer vijf jaar huifbed. De Vrienden, die het huifbedrijden introdoceerden bij Zuidwester, tracteerden alle betrokkenen op taart en een feestelijke lunch. Hanneke, van de leiding dagbesteding Want B op Hernesseroord,kwam aan het eind met een bedankje voor alle vrijwilligers die bij het huifbedrijden zijn betrokken, ook voor Dineke en Lies van de Vrienden: een enig verpakte Zuidwester-hyacinth en zelfgemaakte sleuterhanger. Met paard.

De komende drie maandagen zullen ook de cliënten die dan komen huifbedrijden iets lekkers krijgen. En hun begeleiders niet te vergeten, plus alle vrijwilligers van de SHGO. En vrijwilligers is daar iedereen!  Goed he! En velen echt al vijf jaar, elke week

Hanneke van Want B op Hernesseroord kwam met een verrassing voor de Vrienden en de SHGO: een Zuidwester-hyacint, een  zelfgemaakte sleutelhanger met paard  en een kleine oorkonde als dank voor vijf jaar huifbedrijden. " bron: www.vriendenvanzuidwester.nl


Klik op een van onderstaande nieuwsbrieven voor openen.

Nieuwsbrief 1 - December 2010

Nieuwsbrief 2 - April 2011

Nieuwsbrief 3 - December 2011

Nieuwsbrief 4 - September 2012

Nieuwsbrief 5 - Juli 2013