Klik HIER om lid of sponsor te worden...

Doordat de Stichting Huifbedrijden Goeree-overflakkee geen subsidie ontvangst ontstaat er jaarlijks een groot financieel tekort. Zoals ook bij andere maatschappelijke instellingen, kunnen de kosten nooit worden opgebracht door de gehandicapte gebruikers. Om dit tekort in de exploitatie aan te vullen zijn jaarlijks een groot aantal giften nodig, dit kunnen eenmalige giften of schenkingen zijn, zowel van particulieren als van bedrijven.

Hoe kunt u het werk van de SHGO steunen?

- Door donateur te worden. U kiest zelf het bedrag en de frequentie. Hiertoe kunt u gebruik maken van een kaartje, dat wij u op verzoek toesturen of u kunt deze HIER online invullen.
- Door te sponsoren. Bedrijven kunnen de stichting sponsoren. Ook hier is het bedrag en de frequentie vrij. In ruil vermelden wij de link en logo van uw bedrijf op onze site
- Door het overmaken van een eenmalige bijdrage op rekeningnummer: NL 34 RABO 0146542096

Ook kunnen nalatenschappen en schenkingen bij testament worden gegeven. Hiervoor kunt u terecht bij uw notaris, of bij de notaris van de SHGO.

Ook laten velen periodieke schenkingen bij notariële akte vastleggen, waarbij gedurende vijf jaren jaarlijks een vastgelegde uitkering aan de Stichting wordt gedaan. Dit geeft een belangrijk fiscaal voordeel voor de schenker. U kunt u hierover informeren bij uw notaris of bij de vaste notaris van de Stichting, hij kan het ook voor u regelen zonder dat u daarvoor hoeft te komen en zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

De stichting Huifbedrijden Goeree-Overflakkee heeft ANBI goedkeuring van de belastingdienst.
Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) de belastingregels veranderd op het gebied van:
- schenking
- successie
- aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Tot slot kunt u op verjaardagen en jubilea en dergelijke uw gasten vragen om een financiele bijdrage om hiermee de Stichting te ondersteunen. Wij komen graag een presentatie en/of uitleg geven om u en uw gasten te laten zien wat de Stichting voor activiteiten in huis heeft.

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van de Stichting Huifbedrijden Goeree-Overflakkee, bedankt voor uw bijdrage!